Petropal - Serwis stacji paliw

Przygotowanie zbiorników pod odbiór UDT i WDT

Wszystkie zbiorniki jedno jak i dwupłaszczowe podlegają okresowym badaniom technicznym Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonujemy wszystkie czynności związane z przygotowaniem zbiorników pod rewizję zewnętrzną i wewnętrzną przeprowadzoną  przez Inspektora UDT i WDT.  Czynności te polegają na czyszczeniu zbiornika z zanieczyszczeń ropopochodnych oraz wentylowaniu zbiornika w celu umożliwienia wykonania rewizji wewnętrznej przez Inspektora przy naszej asyście.

Opracowujemy również dokumentację techniczną. Posiadamy certyfikat autoryzowanego serwisu z zakresu obsługi i montażu zaworów oddechowych i przeciwprzepełnieniowych  firmy OPW.